Vintageshop-online verleent u hierbij toegang tot www.vintageshop-online.euv(“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Vintageshop-online behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Vintageshop-online spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vintageshop-online.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vintageshop-online .Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vintageshop-online nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vintageshop-online .
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vintageshop-online , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.


Vintageshop-online.eu

Vintageshop-Online.eu is onderdeel van Rolisatrading.

KVK: 634 991 77

Tel: 026 334 16 85
Email: info@vintageshop-online.eu

Lindeboomlaan 58
6874 BS Wolfheze


Bekijk ook eens onze andere webwinkel: www.sanitair-online.eu

Copyright © 2020 VintageShop-Online.eu

Add to cart